Železnica

Više puta nedeljno kontejneri dolaze iz Luke Rijeka u Sremsku Mitrovicu kao i iz Sremske Mitrovice za Rijeku, vozom u našoj organizaciji.

Booking kontejnera na vozu mozete izvršiti na telefon: +381 22 611 163

Vremena polaska zavise od brodara sa kojim prevozite kontejner.