Vaga

Leget Container Transport nudi uslugu merenja:

Kamiona - kako biste mogli da budete u skladu sa svim međunarodnim i domaćim propisima. Vaš kamion možete izmeriti na tri elektronske, licencirane vage u okviru kompleksa.

Kontejnera - kako biste mogli da ispratite odredbe SOLAS konvencije.