Vaga

Leget Container transport nudi uslugu merenja:

Kamiona - kako biste mogli da budete u skladu sa svim međunarodnim i domaćim propisima. Vaš kamion možete izmeriti na tri elektronske, licencirane vage u okviru kompleksa.

Takođe, u ponudi je i merenje kontejnera kako bi mogli da ispratite odredbe SOLAS konvencije.