Skladišta

U okviru Leget Container Transport-a na raspolaganju vam je:

20 000 m2 zatvorenih skladišta

25 000 m2 otvorenih skladišta

Carinsko skladište

Javno skladište

Veterinarsko skladište

Takođe, ovlašćeni smo za manipulaciju ADR teretima.