Ro-Ro operacije

Leget Container Transport je opremljen reach stackerom koji nudi
mogućnost direktnih utovora/istovara kamionskih prikolica
sa vagona i na vagon.