Popravka kontejnera

Leget Container Transport nudi pregled,
čišćenje i popravku praznih kontejnera.
O tome se brine naša ovlašćena bravarska
radionica sa tradicijom od pola veka.
Pored ovih usluga radionica takođe pruža
bravarske usluge remonta plovnih objekata.