Carina

U okviru Leget kompleksa nalazi se i Carinska ispostava Sremska Mitrovica:

+381 22 611 888

+381 22 611 888